tanminh.vn 0949922488

T sàn 4p5

T sàn 4p5

  30/06/2020

  Nghiêm Văn Toàn

T sàn 4p5 

hay còn gọi là cút T cho nẹo sàn

loại D45, có tác dụng nối chữ T

Đóng góp ý kiến

TAGS :

zalo
0949922488