T sàn 4p5

T sàn 4p5 

hay còn gọi là cút T cho nẹo sàn

loại D45, có tác dụng nối chữ T

Viết bình luận